Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Antropologia społeczna i kulturowa Zobacz
Antropologia stosowana Zobacz
Antropologia tożsamości Zobacz
Filozofia kultury Zobacz
Podstawy teorii kultury Zobacz
Teoria kultury i społeczeństwa Zobacz
Współczesne nurty myśli antropologicznej Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/